Jasno i glasno! Da se bolje razumemo!

Logopedski edukativni centar Govorilica je mesto gde Vi ili Vaše dete dobijate stručan i profesionalan pristup problemu u usvajanju i korišćenju govora i jezika.
Naša procena i dijagnostika je sistematizovana i sveobuhvatna. Na taj naćin dobijamo jasnu i preciznu informaciju o nivou na kojem se nalazi upotreba govora i jezika, kao i nivo razvoja komunikativnih sposobnosti uopšte. Ako imate neke nedoumice o govoru i jeziku Vašeg deteta, ili lično Vi imate problem u komunikaciji sa drugima, mi smo tu da Vam damo stručno mišljenje i savet kako problem prevazići.
Logopedskim tretmanom pristupamo problemu sa više strana, jer samo stimulacijom svih aspekata dečijeg razvoja mogu se postići zadovoljavajući rezultati u određenoj oblasti. Poboljšanjem motorike, najpre grube a zatim i fine, vežbanjem pažnje, pamćenja, logičkog razmišljanja i mnogim drugim aktivnostima, neizostavno utičemo na razvoj govornih i jezičkih veština. Na taj način obezbeđujemo raznovrsne i sveobuhvatne tretmane, koji dovode do najboljih rezultata.